GANÓJimmie SherfyJ. Sherfy(2-0)1.0 IP, 0 ER, 1 K, 0 BB
PERDIDOSCraig StammenC. Stammen(2-3)1.0 IP, 1 ER, 1 K, 2 BB

Diamondbacks
Diamondbacks - Alta 1°

Padres
Padres - Baja 1°

Diamondbacks
Diamondbacks - Alta 2°

Padres
Padres - Baja 2°

Diamondbacks
Diamondbacks - Alta 3°

 • Lamet lanza para SD
  ARISD
 • LanzamientoTipoMPH
  1BolaBola rápida95
  2Strike CantadoBola rápida94
  3BolaSlider85
  4Strike CantadoSlider85
  5BolaSlider83
  6Strike AbanicandoBola rápida95
 • LanzamientoTipoMPH
  1Strike AbanicandoBola rápida97
  2Batazo De FoulBola rápida98
  3Rodado Para OutSlider84
 • LanzamientoTipoMPH
  1Strike CantadoSlider84
  2Batazo De FoulBola rápida96
  3BolaBola rápida94
  4BolaSlider85
  5BolaSlider88
  6Batazo De FoulBola rápida97
  7Batazo De FoulSlider86
  8Strike AbanicandoBola rápida98

Padres
Padres - Baja 3°

Diamondbacks
Diamondbacks - Alta 4°

Padres
Padres - Baja 4°

Diamondbacks
Diamondbacks - Alta 5°

Padres
Padres - Baja 5°

Diamondbacks
Diamondbacks - Alta 6°

Padres
Padres - Baja 6°

Diamondbacks
Diamondbacks - Alta 7°

Padres
Padres - Baja 7°

Diamondbacks
Diamondbacks - Alta 8°

Padres
Padres - Baja 8°

Diamondbacks
Diamondbacks - Alta 9°

Padres
Padres - Baja 9°

Diamondbacks
Diamondbacks - Alta 1°

Diamondbacks
Diamondbacks - Alta 2°

Padres
Padres - Baja 2°

Padres
Padres - Baja 3°

Padres
Padres - Baja 5°

Diamondbacks
Diamondbacks - Alta 6°

Diamondbacks
Diamondbacks - Alta 7°

Diamondbacks
Diamondbacks - Alta 8°

Diamondbacks
Diamondbacks - Alta 9°

Padres
Padres - Baja 9°